Algemene  & betalingsvoorwaarden

In geval de vlucht bij het terugkeren is vertraagd, wil dit zo snel mogelijk telefonisch of per mail doorgeven. Zo kan Shuttly de planning aanpassen en zorgen dat u de beste oplossing krijgt. Shuttly blijft maximum 1 uur na de voorziene aankomsttijd ter beschikking. In geen geval kan Shuttly garanderen daar terug stipt aanwezig te zijn. Uiteraard wordt alles in het werk gesteld u zo snel mogelijk naar uw bestemming te brengen.

Shuttly behoudt het recht om prijzen en/of voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. De bepalingen van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en de oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en de uitvoering ervan, zijn van toepassing. De verhuurder stelt het voertuig of de voertuigen die beantwoorden aan alle voorschriften ter beschikking van de huurder, eventueel met bestuurder. Alle vergunningen en bepalingen hieromtrent kunnen ingekeken worden bij de gemeente Moorslede. Afschriften hiervan bevinden zich in de voertuigen.

Shuttly is een privé vervoer dienst, met andere woorden zult u ten allen tijde exclusief behandeld worden. Personen die duidelijke tekenen van dronkenschap vertonen, kunnen worden geweigerd omwille van veiligheidsredenen. Schade aan de voertuigen die berokkend wordt door klanten, zal worden doorgerekend volgens de geldende tarieven in officiële dealer garages.

Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op onze bevestiging. Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen, neem dan contact op. Shuttly kan niet worden verantwoordelijk gesteld voor het interpreteren van verkeerde gegevens. Uw boeking dient minimaal 12 uur voor vertrek bij Shuttly bekend te zijn. Boekingen moeten steeds bevestigd worden, met andere woorden is er geen sprake van een boeking zonder de definitieve bevestiging door Shuttly. Shuttly kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de aansluiting mist. Uiteraard wordt er voorrang gegeven aan klanten die vertrekken en niet diegene die terugkeren.

Betaling dient contant aan de chauffeur te gebeuren voor het vertrek of per overschrijving voor het vertrek. In het geval van overschrijving wordt er verwacht een betalingsbewijs bij te hebben. Facturen worden opgesteld met 6% administratiekosten extra. Dit wordt vermeld bij boeking. Facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum. Bij annuleringen binnen de 48 uur is Shuttly genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. Prijzen zijn exclusief wegentol, rekeningrijden, extra parking en andere extra’s.

Bij gebrek aan betaling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % met een minimum van 100 €, evenals een nalatigheidintrest van 12 % per jaar vanaf factuurdatum, dat alles zonder ingebrekestelling.